AFSKÆRMNING - MASKINAFSKÆRMNING - DEPOTRUM

Trådnet og trådvæv har i mange år været et af de foretrukne materialer, når talen er faldet på afskræmninger, maskinafskærmninger og depotrum. Trådnet findes i mange udførelser, og her skal kun nævnes de helt gængse:

Svejste net, Bølgegitter, Pressegitter og Glatvæv

Hver produktionsform har sine helt egne karakteristika, fordele og ulemper, men det er altid muligt at finde en god løsning med en tråd og disse fremstillingsmetoder.

Når man i generelle vendinger taler om afkskærmninger rummer det i virkeligheden både sikring af værdier, dyrehold og en afskærmning mod forskellige faremomenter.

Et sikkert arbejdsmiljø står højt prioriteret på landets virksomheder. Det har betydet en øget fokus på afskærmning og sikring af farlige maskinanlæg og arbejdspladser. Afskærmning er en del af maskindirektivet, der bl.a. beskriver emnet:

I konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer. Eller at stoffer, værktøj, emner eller dele heraf, stænk o.l. ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed, og varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. 

Afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger skal være solidt fremstillet,
må ikke forsage yderligere risici,
må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift,
skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,
må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.

Du kan læse mere om CE mærkede maskinafskærmninger her...

Værd at vide mere om:

Trådnet

Trådvæv

Trådstrik

Insektnet

Webnet

Perforerede plader

Væskefiltrering

Afskærmning