Afskærmning

Værd at vide mere om

Afskærmning - maskinafskærmning:

Trådnet og trådvæv har i mange år været et af de foretrukne materialer når talen er faldet på afskærmninger/ maskinafskærmning. Trådnet findes i mange udførelser, og her skal kun nævnes de helt gængse:

Svejste net - Bølgegitter - Pressegitter enkeltsidig - Pressegitter dobbeltsidig - Glatvævet

Hver produktionsform har sine helt egne karakteristika, fordele og ulemper, men det er altid muligt at finde en god løsning med en tråd og disse fremstillingsmetoder.

Når man i generelle vendinger taler om afskærmninger rummer det i virkeligheden både sikring af værdier, dyrehold og en afskærmning mod forskellige faremomenter.

I de seneste årtier har et sikkert arbejdsmiljø stået højt prioriteret på landets virksomheder. Det har også betydet en øget fokus på afskærmning og sikring af farlige maskinanlæg og arbejdspladser. Afskærmning er blevet en del af det nye maskindirektiv, der i følgende paragraf beskriver emnet:

§ 38. I Konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer værktøj, emner eller dele heraf, stænk o.l. ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed, og varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

Stk. 3. Afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger

skal være solidt fremstillet,

må ikke forårsage yderligere risici,

må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift,

skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,

må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.

Du kan læse meget mere om CE mærkede afskærmninger/ maskinafskærmninger her…